Vad är egentligen humle?

IPA är en öl som är väldigt rik på humle och det är det som är den allra mest framträdande smaken i de flesta typer av IPA. Men vad är egentligen humle och varför används den till öl? I den här texten svarar vi på det lite kort. Humle tillhör familjen hampväxter och finns i hela Europa. Man tror att den har sitt ursprung i Kina och att den spred sig naturligt till norra halvklotet. I Europa odlas den mest i Tyskland.

I Sverige hittar man humle främst i lövlundar eller bäckdälder som finns i mellersta och södra delarna. Den finns oftast i närheten av bebyggelse och har som regel spritt sig från odling. Man tror att humle odlades i Sverige från 1200-talet och ett tag fanns det lagar som bestämde att alla bönder var tvungna att odla några humlestänger. Idag odlas det kommersiell humle i Sverige på Julita gård, men bara i väldigt liten omfattning.

Varför använder man då humle för att brygga öl? Utöver att humle ger en mycket angenäm och bitter smak finns det andra, praktiska anledningar. Det är enbart humlens honblommor som används till öl och så har det gjorts sedan medeltiden. Humle innehåller en syra som har en svag antibiotisk verkan mot grampositiva bakterier. Det hjälper utvecklingen av jästen och vörten kan då fermenteras och skapa ett utmärkt öl.

När det kommer till IPA är det viktigt vilken typ av humle som används vid bryggandet, eftersom alla IPA smakar stark av humle. Ju finare humlen är, desto bättre blir ölen. Beskan måste balansera den sötma som malten bidrar med för att skapa det bästa ölet. Det är både humlens ursprung och var det odlas som bestämmer aromen och smaken. I regel är de länder som har en inhemsk humleproduktion mer generösa med att tillsätta humle vid ölbryggandet. I Skandinaviska bryggerier kan det ibland användas ganska tråkig humle genom hela koket och det är vanligtvis ingen eller väldigt lite humle som tillsätts för aromens skull.